musician left musician right
background

Aicina uz festivālu “Dziesminieku dienas Sēlijā”

“Dziesminieku dienas Sēlijā” – festivāls, kas nu jau kļuvis par ikgadēju notikumu – pulcēs ap 40 dziesminieku 4 dienas 9 koncertos 2 novados un 5 pagastos: Aizkraukles novada Secē un Staburagā un Jēkabpils novada Sēlpilī, Salā un Saukas pagasta Lonē. Festivālā piedalīsies Reinis Jaunais, Daniele Mammarelle (Itālija), Artūra Zemnieka jaunie ģitāristi, Normunds Ņērbulis, Alise Kļaviņa, Āris Ziemelis, Kārlis Kazāks, Arnis Čakstiņš, Made Kalniete, Aivars Lapšāns, Arnis Miltiņš, Laine Ligere-Stengrevica, Juris Kaukulis, Uldis Ozols, Austrasbērni un daudzi citi. Ieeja par ziedojumiem.

Festivāls “Dziesminieku dienas Sēlijā” Aizkraukles novada Sēlijas pusē notiks jau piekto reizi, bet pirmo reizi tas norisināsies Jēkabpils novadā, kur tikšanās ar dziesminiekiem iecerētas Salas un Sēlpils pagastos. Pirmais ieskaņas koncerts šogad notiks jau 10. augusta vakarā Secē, bet festivāla plašākā programma īstenosies 18. – 20. augustā.

Festivāla rīkotāja, Austras biedrības vadītāja Signe Sniedze stāsta: “Sēlpilij ir ļoti sena un bagāta vēsture, šogad tai aprit 815. dzimšanas diena, tāpēc galvenie notikumi paredzēti kalnainajā un skaistajā Sēlpils pagastā: Dabora kalnā, sēlpilietes un stāstnieces Maijas Dainas Paegles bioloģiskās saimniecības “Boļāni” sētā, senajā “Raiņa klubā” Sēlpils “Sprīdīšos” (tagad brīvdienu māja, kurā saimnieko Aigars Avotiņš ar ģimeni), Sēlpils evaņģēliski luteriskajā baznīcā (kuras durvis atvērtas vienmēr un visiem), Sēlpils Zvejnieklīča estrādē Daugavas malā. Patiess prieks par atsaucīgajiem Jēkabpils puses dziesminiekiem un radoši aktīvajiem, kuri Sēlijas festivālā piedalīsies pirmo reizi: Aigars Godiņš, Arnis Čakstiņš, Alise Kļaviņa, Anna Sēruma, Vēsma Keire, Normunds Ņērbulis, Ruta Štelmahere, Iveta Tāle un Sēļu tradicionālā mūzikas grupa “Krāce”. Protams, prieks par dalībniekiem no visas Latvijas un ārzemju viesiem. Ļoti vēlos, lai dziesmu mīļotāji labāk iepazīst un atklāj Sēliju, tās kultūrvēsturiskās un skaistās vietas. Satiekamies un dziedam Sēlijā!

Festivālu “Dziesminieku dienas Sēlijā” rīko “Austras biedrība” un tās vadītāja Signe Sniedze sadarbībā ar Seces kultūras namu, Staburaga saieta namu, Sēlpils Tautas namu, Salas Tautas namu un Lones Tautas namu. Atbalsta Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Aizkraukles novada kultūras pārvalde un Jēkabpils novada kultūras pārvalde.

 

PROGRAMMA

10. augustā SECĒ
20.00 Vakara noskaņu koncerts Seces baznīcā
Reinis Jaunais un Daniele Mammarella (Itālija) un Artūra Zemnieka jaunie ģitāristi no Seces un Aizkraukles

18. augustā SALĀ
19.00 Festivāla atklāšanas koncerts skvērā aiz Salas Tautas nama
Normunds Ņērbulis, Alise Kļaviņa, Āris, Sandra un Gustavs Ziemeļi

19. augustā LONĒ un SĒLPILĪ
13.00 Koncerts “Sākums mūs atrod pats” Lones Tautas namā
Kārlis Kazāks

14.30 Dabora kalna ieskandināšana no Sēlpils Taborkalna skatu torņa
Iveta Tāle un Sēļu tradicionālā mūzikas grupa “Krāce”

15.00 Latviešu tautasdziesmu aplis pie Maijas Pegles Sēlpils “Boļānos”
Iveta Tāle, Sēļu tradicionālā mūzikas grupas “Krāce”, Austrasbērni

16.00 Satikšanās ar Raini senajā “Raiņa klubā” Sēlpils “Sprīdīšos”
Arnis Čakstiņš

17.00 Mūzika un dzeja Sēlpils baznīcā
Vēsma Keire, Made Kalniete, Ruta Štelmahere, Alise Kļaviņa, Anna Sēruma, Elīna Līce, Silvija Silava. Koncertu vada Arnis Miltiņš

19.00 Dziesminieku dižkoncerts Sēlpils estrādē Zvejnieklīcī
Normunds Ņērbulis, Aigars Godiņš, Lauma Kazaka, Melisa Kaškura, Aivars Lapšāns, Vinsents Kukojs, Āris, Sandra un Gustavs Ziemeļi, Uldis Ozols, Arnis Miltiņš, Laine Ligere-Stengrevica un Austrasbērni. Koncertu vada Kārlis Kazāks.
Pēc koncerta sadziedāšanās pie Sēlijas Dziesmu ugunskura

20. augustā STABURAGĀ
14.00 Festivāla noslēguma koncerts Vīgantes parkā
Reinis Jaunais, Chris May (Austrija) un Juris Kaukulis

Iepriekšējais
Nākamais raksts