musician left musician right
background

Septembrī Austras istabā viesosies dziesminiece Anta Eņģele un dzejniece Gunta Šnipke

Turpinot aprīlī uzsākto kultūras programmu, kā ierasts katru mēnesi, arī septembrī Liepājā radošajā telpā “Austras istaba” skanēs gan dziesminieku koncerts, gan notiks tikšanās ar dzejnieku. Ceturtdien, 20. septembrī, pulksten 18.00 “Austras istabā” koncertēs dziesminiece Anta Eņģele no Rīgas, bet sestdien, 22. septembrī, pulksten 16.00 ar dzejas lasījumiem viesosies dzejniece Gunta Šnipke. Ieeja par ziedojumiem.

“Dziedu un spēlēju tur, kur cilvēki vēlas ieklausīties un sadzirdēt. Koncertos, privātos un uzņēmumu pasākumos,” tā par sevi dziesminiece un Austrasbērns Anta Eņģele raksta savā mājas lapā www.antaengele.lv. Savukārt muzikologs Juris Vilcāns 1991. gada izdevumā “Folkmūzikas īsais kurss” rakstījis: “Parādība, pirmoreiz folkdebesīs matīta 1988. gada pavasarī. [..] Ļoti rūpīga un izdarīga instrumentu iegādē. Daudzu un dažādu sastāvu dalībniece (gan kopā ar V.Atālu, gan I.Grunti, gan Z.Šmiti). Noteikta būtne, reizēm ļoti nenoteikta. Vispār sapnis.” Antas veidotās koncertprogrammas izceļas ar ļoti pārdomātu saturu – katra dziesma ar savu stāstu īstajā vietā un laikā. Viņas repertuārs ir plašs, tajā atrodamas gan Antas pašsacerētās dziesmas, gan Imanta Kalniņa, gan Raimonda Paula un citu autoru dziesmas, gan senas ziņģes un tautasdziesmas. Klausītājus viņa spēj apburt arī ar spāņu romancēm un dziesmām krievu un angļu valodā. Dziesminiece nav no lielajiem runātājiem, taču, kad saka vārdu, tad tas ir īstais. Anta apvieno sevī gan pārdomātu profesionāli, gan siltu humoru un viegli bohēmisku garu. Anta ir Austrasbērns jau kopš astoņdesmitajiem gadiem. “Austrasbērns – tā ir diagnoze,” tā Austrai labpatika teikt. Šķiet, ka Antas personībā tā labi izpaužas un dzīvo. Austras Antā ieliktais ir smalka mūzikas uztvere, attieksme pret dziesmu, atbildības sajūta, dvēseliskums un reizē patiesuma vienkāršums.

Dzejniece Gunta Šnipke, kura “Austras istabā” viesosies 22. septembrī, ir liepājniece ar dziļām un senām dzimtas saknēm šai pilsētā. Pirmā nozīmīgā dzejas publikācija jau 1970. gadā, vēlāk dzejas kopas valsts nozīmes preses izdevumos, kopkrājumos un visbeidzot dzejas krājumi „…bērns ienāca…” (1995) un „…un jūra” (2008). Šā gada pavasarī iznāca Guntas trešais dzejoļu krājums „Ceļi” (izdevniecība Mansards). Tajā tēlotie ceļi ved krustu šķērsu, caur personisko ietiecoties vēstures krustcelēs, un caur globālo – dziļu iekšējo pārdzīvojumu takās un strupceļos. Guntas Šnipkes dzeja vienlaikus ir nevainojami strukturēta un smalki jūtīga, tās valoda reibina un valdzina ar vārdu spēlēm, negaidītām atskaņām, savdabīgu, tikai Guntai raksturīgu dzejas ritmu, un apbrīnojamu, pārlaicīgu leksiku, kur mūsdienu termini absolūti organiski sadzīvo ar vecvārdiem, apvidvārdiem un autores jaundarinājumiem.

Ieeja pasākumos ir par ziedojumiem Austras biedrībai “Austras istabas” izveidei un labiekārtošanai, Austras Pumpures kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanai un viņas ideju turpinājumam. Radošā telpa “Austras istaba” atrodas mākslas galerijas “Romas dārzs” pagrabstāva telpās, Liepājā, Zivju ielā 3.

Kultūras notikumus “Austras istabā” rīko Austras biedrība, atbalsta mākslas galerija “Romas dārzs”, Liepājas Kultūras pārvalde, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Kurzemes plānošanas reģions un Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Iepriekšējais
Nākamais raksts