musician left musician right
background

Dziesminieks Uldis Kākulis dziesmu vakarā Teātra bārā

Vai saukt, vai kliegt, zem ledus uguns deg…

19. oktobrī, trešdienas vakarā plkst. 20 uz dziesmu vakaru Teātra bārā aicina dziesminieks Uldis Kākulis.

Uldis Kākulis – spilgts latviešu dziesminieku pārstāvis ar spēcīgu balsi un suģestējošu izpildījumu ģitāras pavadījumā. Viņa repertuārā lielākoties ir Induļa Vanaga dziesmas ar tādu dzejnieku vārdiem kā Austra Skujiņa, Ojārs Vācietis, Viks, Elīna Zālīte, Arvīds Skalbe, Jānis Peters, Leons Briedis, Imants Ziedonis, kā arī Ulda pašsacerētās dziesmas ar Egona Pičnera, Ojāra Vācieša u. c. dzejnieku vārdiem.

Spēlēt ģitāru un dziedāt publiski Uldis sāka pēc sava drauga Induļa Vanaga aiziešanas taisaulē, jo Uldis vēlējās Induļa dziesmas restaurēt un saglabāt. Tieši tas pamudinājis Uldi ņemt rokās ģitāru un dziedāt.
Kā stāsta Andris Mičulis, Indulis Vanags (1957 – 2002) savulaik bijis pirmais ielu muzikants Rīgā. Savulaik Induli bieži varēja sastapt Jāņa sētā, kur dziesminieks spēlēja kopā ar brāli Gati Vanagu, arī Ilzi Grunti un Egonu Pičneru. Indulis piedalījās gan folkmūzikas festivālos, gan Austrasdienu koncertos, gan citos koncertos un, protams, dziedājis tautai ielās. Austra Pumpure stāsta, ka Indulis, līdzīgi kā daudzi citi, vienkārši radās (kas to vairs atceras – kad, kur…) un vēlāk bieži bijis kopā ar austrasbērniem. Savulaik kāda Induļa dziesma tulkota arī esperanto valodā un bijusi Austras repertuārā. Indulim bija dabas dots talants radīt dziesmas, atrast īstos vārdus un likt tiem skanēt. Klīst nostāsti, ka viņam bijušas pat vairākas klades ar pašsacerētām dziesmām.

Šīs dziesmas saglabāt un ļaut mums iepazīt vēlas Uldis Kākulis, kurš mantojis Induļa ģitāru un Induļa dziesmas dzīvā atmiņā. Uldis ir fenomens jeb neparasta, izcila, ārkārtēja parādība. Balss, kura pārsteidz, pie kuras jāpierod, kura turpina skanēt pat klusumā.

Brāļu Vanagu dažus ierakstus var dzirdēt šeit: http://ej.uz/zgta Un Uldi Kākuli klausīties internetā var šeit: http://ej.uz/maqf

Dziesmu vakari – latviešu dziesminieku tikšanās ar klausītājiem – notiek katru otro trešdienu plkst. 20 Teātra bāra (Lāčplēša ielā 26) jaunajā zālē. Dziesmu vakarus rīko Austras biedrība sadarbībā ar Teātra bāru.

Ieeja par ziedojumiem.

Iepriekšējais
Nākamais raksts