musician left musician right
background

Dziesmu burtnīcas “Imanta Kalniņa dziesmas” atvēršana Namīnā

4. jūnijā plkst. 19 Liepājā folkloras centrā “Namīns” (Bāriņu ielā 32) notiks IMANTA KALNIŅA DZIESMU VAKARS, kurā uz sadziedāšanos aicinās Austra Pumpure, Austrasbērni un Liepājas teātra aktieri, kuri senāk izrādēs dziedājuši Imanta Kalniņa dziesmas. Kopīgi ar pasākuma apmeklētājiem tiks svinīgi atvērta jaunā Austras dziesmu burtnīca “Imanta Kalniņa dziesmas”.

Šajā dziesmu burtnīcā tās veidotāji centušies saglabāt Imanta Kalniņa dziesmu pirmvariantus, kādi tie saglabājušies neskaitāmajos un dažkārt grūti salasāmajos rokrakstos Austras personīgajā arhīvā, atsevišķos gadījumos pievienojot vienīgi komponista vēlāk piekomponētās priekšspēles un starpspēles.

Tādējādi burtnīcā iekļautās dziesmas ir tādā formā, kādā tās skanēja un vēl joprojām skan Austras Pumpures koncertos. Grāmatu “Imanta Kalniņa dziesmas” finansiāli atbalstījusi Liepājas Kultūras pārvalde. Grāmatas sastādītāja ir Austra Pumpure, redaktors — Andris Mičulis. Nošu salikumu veidojusi Silvija Silava, mākslinieciskais iekārtojumu — Sandra Lipska. Vākam izmantota Alda Kļaviņa grafika.

Šī ir ceturtā “Austras biedrības” izdotā “Austras dziesmu burtnīca”. Līdz šim iznākušas “Mana tautasdziesma”, “Austrasbērnu dziesmas” un “Mīļdziesmiņas”. Šajā sērijā tiek apkopotas izcilās latviešu dziesminieces Austras Pumpures koncertos skanējušās dziesmas.

Dziesmu burtnīcas redaktors Andris Mičulis ievadā raksta: „Imanta Kalniņa jeb ImKas daiļrades ievērojamu daļu veido viņa radītās dziesmas teātrim un kino, kuras, pateicoties toreizējai Liepājas teātra mūziķei un koncertmeistarei Austrai Pumpurei, jau kopš 20. gadsimta 70. gadu sākuma tautā dzīvo savu patstāvīgu dzīvi. Tieši viņa bija tā, kas Imanta Kalniņa dziesmas iznesa tautā, kad pats komponists okupētās Latvijas valdošajai kliķei šķita nevēlams un viņa dziesmas tikpat kā neatskaņoja.

Daudziem vārdi “Imants Kalniņš” un “Austra Pumpure” ir nešķirami jēdzieni. Jau kopš 1975. gada Austra Pumpure ar savām Imanta Kalniņa dziesmu programmām simtiem koncertos viesojusies Rīgā un daudzās citās Latvijas vietās, dažkārt dziedot pat vairākus koncertus dienā.

Austras repertuārā toreiz lielākoties bija dziesmas no Liepājas teātra izrādēm, kurās pati kopā ar Imantu Kalniņu tās spēlējusi. Īpaši jāuzsver, ka, dzīvodams un strādādams Liepājā, Imants daudzu dziesmu notis rakstīja tieši Austrai. Tādējādi nereti Austra bija dziesmu pirmvariantu sākotnējā saņēmēja, tā kļūstot par to pirmo izpildītāju.”

Ņemsim līdzi ziedošu ceriņu zaru, smaidu un turpināsim jubilāra godināšanu!

Austras biedrības vārdā – Signe Sniedze

Iepriekšējais
Nākamais raksts