musician left musician right
background

„Padziedāsim!” aicina Austra Pumpure un Austrasbērni

Ceturtdien, 23. decembrī, uz sadziedāšanos Ziemassvētku noskaņās aicina Austra Pumpure un Austrasbērni. Šajā tikšanās reizē notiks arī grāmatas „Austra Pumpure – mana un tava” atvēršana.

Austra Pumpure ir viena no dziesminieku kustības aizsācējām Latvijā, ilggadēja jauno mūziķu skolotāja, harismātiska Imanta Kalniņa dziesmu izpildītāja, tautas mīļota māksliniece un Triju zvaigžņu ordeņa kavaliere.
Par Austrasbērniem sevi dēvē tie, kuri savulaik mācījušies un dziedājuši kopā ar Austru un daudzu vārdi šodien ir labi pazīstami – Ieva Akuratere, Anta Eņģele, Juris Hiršs, Arnis Miltiņš, Uldis Ozols, Silvija Silava, Jānis Vītols un citi. Daļa no Austrasbērniem turpina dziedāt kopā ar Austru Pumpuri, un viņiem piebiedrojas aizvien jauni mūziķi, kurus aizrauj Austras starojums un dziesmu izpildījums. Katram no Austrasbērniem sirdī ir savs stāsts par Austru, tomēr tikai daļa no tiem atklājas kopīgajos koncertos, turpretī labestīgais humors, ar kādu Austra uzrunā savējos, nav noslēpjams.
Austrasbērnu loks nav slēgta brālība, tas aizvien paplašinās – Liepājas jauniešiem ir iespēja mācīties pie pašas Austras un jau „savā dzīvē” laistie Austrasbērni turpina mācīt ģitārspēli un dziedāšanu arī citās Latvijas pilsētās.
Kā saka Austra Pumpure – ikviens ir aicināts dziedāt ar mums, arī tu vari nākt! Klausītāji, kuri tikai pavisam nesen sev atklājuši Austru un Austrasbērnus, šajos koncertos pat pirmo reizi dzirdētai dziesmai var dziedāt līdzi, jo īpašā izpildījuma maniere pārvērš dziesmu siltā un saprotamā stāstā.
Jautājot, kas ir Austra Pumpure pašiem Austrasbērniem, daži saka, ka viņa ir skolotāja šī vārda dziļākajā izpratnē, citi – Austra ir normāls brīnums. Acīmredzot, Austrasbērniem brīnums ir realitāte. Laikā, kad plaši sastopami kursi, kuros māca kā realizēt savas vajadzības un sasniegt vēlamo, interesanti dzirdēt Austru sakām: „Mēs radījām savu pasauli, un tā ir bezgalīgi skaista!” Dzirdot viņus dziedam kopā, šīs pasaules vienprātība pieskaras arī klausītājam un plūstošais spēks šķiet pārņēmis gan tā nesēju, gan saņēmēju.
Austras Pumpures un Austrasbērnu repertuārā ir Imanta Kalniņa, pašu Austrasbērnu rakstītas un neiztrūkstoši arī tautasdziesmas, kuras tiks atskaņotas arī sadziedāšanās vakarā Saules muzejā.
Organizatori – Saules muzejs un Austras biedrība – dziesmu vakarus rīko katru ceturtdienu. 30. decembrī ar stāstiem un dziesmām Saules muzejā viesosies Andris Mičulis.
Austras biedrība dibināta 2008. gada martā, un tās pamatdarbība saistīta ar Latvijas folkmūziķu, bardu jeb dziesminieku darbības veicināšanu un popularizēšanu, koncertu un festivālu rīkošanu, kā arī izdevējdarbību. Austras biedrība parūpējusies, lai aizvien vairāk cilvēkiem būtu iespēja gan dziedāt līdzi koncertos, gan savējo lokā – izdotas jau trīs Austras dziesmu burtnīcas – „Mana tautasdziesma”, „Austrasbērnu dziesmas” un „Mīļdziesmiņas” (dziesmas bērniem). Šajos Ziemassvētkos Austras biedrība dziesminiecei dāvina jaunu grāmatu „Austra Pumpure – mana un tava”.
Saules muzejs darbību sāka 2009. gada maijā. Tā kolekcijā ir 382 saules no dažādām pasaules vietām, un katra ir ar savu stāstu. Ikvienam muzeja apmeklētājam ir iespēja radošajā darbnīcā apgleznot muzeja dāvināto ģipša sauli. Muzejā šobrīd apskatāma arī mākslas skolu audzēkņu pašdarinātu egles rotājumu izstāde.
Ieeja par ziedojumiem.
Zemāk – Gunta Jozēna foto no grāmatas atvēršanas pasākuma Liepājas pārstāvniecībā Rīgā
Iepriekšējais
Nākamais raksts