musician left musician right
background

Pašā ziemas vidū plaukstoši pumpuri Austras koka zaros

23. decembra sadziedāšanās vakars Saules muzejā bija īpašs – ne tikai tāpēc, ka izskanēja Ziemassvētku priekšvakarā, ne tikai tāpēc, ka notika ne kā līdz šim – muzeja pagrabiņā, bet gan tā izstāžu telpā starp 380 dažāda izmēra, nokrāsu un starojuma saulītēm.

Šis vakars izvērtās tik ļoti īpašs, jo notika tā, ka šajā vakarā vienā kopīgā enerģijas laukā saslēdzās un manifestējās tās daudzās strāvas un starojumi, ko nesam katrs dziļi sevī – šķiet, kāds augstāks Spēks, kas nosaka un virza visu Pasaules lietu kārtību, bija parūpējies, lai viss notiktu tieši šajā laikā un vietā – Saulgriežu laikā Saules muzejā tautā tiktu laista „Austras biedrības” izauklētā un izlolotā grāmatiņa par Austru Pumpuri – leģendu, neparastu un izcilu personību latviešu kultūrā, kuras nozīmi un lomu tautas trešās garīgās atmodas procesos, latviešu folkmūziķu jeb dziesminieku kustības izveidē un tautas gara spēka uzturēšanā nav iespējams pārvērtēt.

Vakars aizsākās ar Austras un Austrasbērnu dziedātām Saules dziesmām un siltums un gaisma, kas plūda no tām, saslēdzās kopā ar to gaismu un siltumu, kas staroja no mazajām muzeja suvenīru saulītēm – jau ar pirmajām izskanējušajām dziesmām pārņēma dīvaina un nereāla sajūta par vasaru, saules un siltuma pielietu gaismas lauku. Patiesībā gan sajūta bija pavisam reāla – nereāls šķita sniegs un mirguļojošā Rātslaukuma egle aiz loga.

Par brīnumiem nav jārunā daudz – tie ir jāpiedzīvo, jo runas par tiem ir tikai tāda vāra atblāzma un liecība priekš tiem, kas tos nav piedzīvojuši. Vakars izvērtās daudzkrāsains un noskaņām bagāts – paldies Andrim Mičulim par piemiņas brīdi Ziemassvētku kaujās kritušajiem, Arnim Miltiņam, Ziedonim Stutiņam un visiem Austrasbērniem par krāšņajām kopdziesmām, bet jo īpaši Uldim Kākulim – „Stūru stūriem tēvu zeme” sniedza tādu enerģijas lādiņu, kas pacēla un aizrāva it visus klātesošos, bet „Austras biedrības” aktīvistiem, draugiem un atbalstītājiem deva pārliecību par to, ka iesāktais darbs noteikti jāturpina.

Tie, kas nebija pasākumā, grāmatu „Austra Pumpure – mana un tava” var iegādāties Saules muzeja veikaliņā, Rīgā, Kungu ielā 1, bet muzeja pagrabiņā, kā allaž – ikviens mīļi gaidīts otrdienu un ceturtdienu vakaros uz dzejas un dziesmu vakariem.

Foto: Artūrs Zeltiņš

Iepriekšējais
Nākamais raksts