musician left musician right
background

Spēlē ģitāru un dziedi kopā ar Austrasbērniem Liepājā!

Rudenī mācību gads sākas ne vien skolēniem, bet jaunas prasmes apgūt aicināti arī pieaugušie. Kādēļ gan nepamēģināt ģitārspēli? Vai varbūt atsvaidzināt jau esošās zināšanas? Austrasbērni aicina pievienoties kolektīvajām nodarbībām pirmdienu un/vai ceturtdienu vakaros, apgūstot ģitārspēli un dziedot latviešu tautasdziesmas, Imanta Kalniņa un citu autoru dziesmas. Individuālas ģitārspēles nodarbības piedāvā arī Dzintars Vītols, pielāgojoties gan interesenta zināšanu līmenim, gan nodarbību norises laika iespējām.

Austrasbērni ir leģendārās dziesminieces Austras Pumpures audzēkņi, draugi un domubiedri. Pašlaik Austrasbērni ir neformāls radošais kolektīvs, kura aktīvākie dalībnieki pulcējas mēģinājumos Liepājā un Rīgā, lai kopā veidotu dažādu autoru un arī latviešu tautasdziesmu koncertprogrammas.

Pirmdienās no plkst. 18.00 – 20.00 notiek ģitārspēles nodarbības iesācējiem, ko vada Austrasbērns Inese Muižniece: “Mēs kopā mācāmies akordus un ritmus, lai varētu spēlēt dziesmu pavadījumus. Mācību process notiek lēni un prātīgi, ņemot vērā dalībnieku izaugsmi. Protams, liels darbs ir veicams katram pašam, nodarbībā apgūto trenējot arī mājās individuāli. Šajās nodarbībās, mācoties ģitārspēli, dziedam latviešu tautasdziesmas.” Pirmā iepazīšanās nodarbība – 19. septembrī plkst. 18.00 radošajā telpā “Austras istaba” (Zivju ielā 3, ieeja caur “Art Hotel Roma”). Ineses Muižnieces kontakttālrunis: +371 26131435.

Ceturtdienās no plkst. 18.00 – 20.00 uz koncertprogrammu apguves nodarbībām Simonas Račas-Rūces vadībā aicināts ikviens interesents – gan tie, kuri jau spēlē ģitāru vai citus instrumentus, gan tie, kuri labprāt dzied. Dalība Austrasbērnu iknedēļas mēģinājumos ir atvērta ikvienam, neatkarīgi no muzikālās izglītības vai talantiem. Lai arī ģitāra ir Austrasbērnu simbols, mīļi gaidīti arī citu mūzikas instrumentu (flautas, vijoles u.c.) spēles pratēji, kuri spētu bagātināt koncertprogrammu skanējumu. Pievienoties Austrasbērniem var gan jaunieši, gan pieaugušie – būtiska ir vēlme mācīties. Pirmā iepazīšanās nodarbība – 22. septembrī plkst. 18.00 radošajā telpā “Austras istaba” (Zivju ielā 3, ieeja caur “Art Hotel Roma”). Simonas Račas-Rūces kontakttālrunis: +371 26316675.

Individuālas ģitārspēles nodarbības pasniedz profesionāls ģitārists Dzintars Vītols. Sazinoties ar Dzintaru (kontakttālrunis +371 29150797), iespējams vienoties par nodarbību laiku un vietu.

Austrasbērnu muzikālās nodarbības jeb mēģinājumi notiek gan radošajā telpā “Austras istaba”, kas atrodas pilsētas centrā, Zivju ielā 3, gan mēģinājumu telpā Ugāles ielā 6, kas atrodas Ezerkrastā.

Sniedzot ikvienam iespēju apgūt ģitārspēles pamatus, dziedāšanu un kopā sagatavot koncertprogrammas, tiek turpināts Austras Pumpures mūža darbs, sabiedrību iesaistot radošās aktivitātēs. Iekļauties Austrasbērnu kopienā – tas nozīmē ne tikai iegūt neformālo izglītību mūzikā, bet arī plašu draugu loku ar līdzīgām vērtībām. Patīkamas emocijas sniegs arī iespēja piedalīties Austrasbērnu koncertos un festivālos visā Latvijā.

Austrasbērnu radošās nodarbības notiek gan ar mākslas galerijas “Romas dārzs” atbalstu, gan ar Liepājas pašvaldības atbalstu, pateicoties NVO projektu konkursā iegūtajam finansējumam.

Iepriekšējais
Nākamais raksts