musician left musician right
background

Iepazīsti un pievienojies Austrasbērniem Liepājā!

Ceturtdien, 28. aprīlī, pulksten 18.00 interesenti tiek aicināti uz tikšanos ar Austrasbērniem radošajā telpā “Austras istaba”, kas atrodas mākslas galerijas “Romas dārzs” pagrabstāvā, Liepājā, Zivju ielā 3. Tikšanās laikā gaidāms neliels koncerts un sarunas par to, kā iespējams pievienoties Austrasbērniem, lai kopā apgūtu koncertprogrammu repertuāru un iekrāsotu savu ikdienu ar jaunu aizraušanos, muzikāliem piedzīvojumiem un jauniem draugiem.

Austrasbērni ir leģendārās dziesminieces Austras Pumpures audzēkņi, draugi un domubiedri. Pašlaik Austrasbērni ir neformāls radošais kolektīvs, kura aktīvākie dalībnieki pulcējas mēģinājumos Liepājā un Rīgā, lai kopā veidotu dažādu autoru (lielākoties Imanta Kalniņa un Austrasbērnu dziesmu) un arī latviešu tautasdziesmu koncertprogrammas.

Dalība Austrasbērnu iknedēļas mēģinājumos ir atvērta ikvienam, neatkarīgi no muzikālās izglītības vai talantiem. Kopā tiek apgūta gan dziedāšana, gan ģitārspēle, ņemot vērā katra individuālo prasmju līmeni. Lai arī ģitāra ir Austrasbērnu simbols un pamata mūzikas instruments, mīļi gaidīti arī citu mūzikas instrumentu (flautas, vijoles u.c.) spēles pratēji, kuri spētu bagātināt koncertprogrammu skanējumu. “Austras istabā” pievienoties Austrasbērniem var gan jaunieši, gan pieaugušie. Būtiska ir vēlme mācīties.

Sniedzot ikvienam iespēju apgūt ģitārspēles pamatus, dziedāšanu un kopā sagatavot koncertprogrammas, tiek turpināts Austras Pumpures mūža darbs, sabiedrību iesaistot radošās aktivitātēs. Iekļauties Austrasbērnu kopienā – tas nozīmē ne tikai iegūt neformālo izglītību mūzikā, bet arī plašu draugu loku ar līdzīgām vērtībām. Patīkamas emocijas sniegs arī iespēja piedalīties Austrasbērnu koncertos un festivālos visā Latvijā.

Ja radušies jautājumi
, lūgums sazināties ar Austrasbērnu koncertprogrammu veidotāju un nodarbību vadītāju Simonu Raču, mob. +371 26316675.

Austrasbērnu radošās nodarbības notiks ar Liepājas pašvaldības atbalstu, pateicoties NVO projektu konkursā iegūtajam finansējumam.

Iepriekšējais
Nākamais raksts