musician left musician right
background

Trešdien spēka dziesmu vakarā folkloras kopa “DELVE”

Ikmēneša spēka dziesmu vakarā šoreiz gaidāmi īpaši viesi – folkloras kopa “Delve” no Limbažu novada Vidrižiem. Ikviens aicināts ieklausīties senos stāstos un kopā dziedamās dziesmās šo trešdien, 19. jūlijā, pulksten 18.00 folkloras centrā “Namīns”, Liepājā, Bāriņu ielā 32.

“Šoreiz dosimies kopīgā dziesmotā piedzīvojumā kopā ar folkloras kopu “Delve”. Esamību kopā ar šiem īpašajiem cilvēkiem grūti nosaukt par koncertu, tā arī nav tikai ierastā sadziedāšanās, tas ir rituāls, tas ir stāsts, kas balstīts latviešu tautas tradīcijā un tverami netveramajā,” aicina spēka dziesmu vakaru veidotāja Inese Muižniece.

Nosaukums „Delve“ ir senvārds ar nozīmi „lāča ķepa“ – tajā ir paslēpts gan rotaļīgums, gan spēks, un, kā atzīst folkloras kopa: “Lācis ir mūsu spēka dzīvnieks – šamanis, sargs un rotaļu biedrs. Mūsu dalībniekiem ir abas šīs īpašības, mēs protam gan delverēties, gan saliedēt savu spēku gadskārtu ieražu rituālos.”

Folkloras kopas mītnes vieta ir Limbažu novada Vidriži. Līdz 13. gadsimtam šī zeme nesa Metsepoles vārdu, un to apdzīvoja Salacas baseina lībieši. Šobrīd seno tautas mantojumu, rituālus, dziesmas un zināšanas pēta, apgūst, tālāk nodod un, balstoties tradīcijā, arī no jauna rada četri folkloras kopas dalībnieki – Aina Tobe un Gvido Tobis, Vita Bogana un Jānis Cekuls. Viņi stāsta: “Mēs ar mīlestību stāstam senos ziemeļu mītus un veidojam tematiskus koncertus, svinam gadskārtas un veicam rituālus cilvēka mūža godos. “Delves” mūzikā kā caur uguni nākušā māla traukā ir sakususi tradīcija un jaunrade, apvienojot tajā gan rotaļīgumu, gan spēku.”

Spēka dziesmu un sarunu vakari notiek ar Liepājas pilsētas un Liepājas Kultūras pārvaldes atbalstu. Ieeja par ziedojumiem patīkamai kopā būšanai – kāds eiro, zāļu tēja vai svecīte.

Iepriekšējais
Nākamais raksts