musician left musician right
background

Aicina uz otro sarunu vakaru par tautas tradīcijām

Trešdien, 3. maijā, pulksten 18.00 folkloras centrā “Namīns”, Liepājā, Bāriņu ielā 32, notiks jau otrais sarunu vakars par tautas tradīcijām, uz kuru aicina folkloras pētniece Ieva Ančevska. Šī sarunu vakara tēma – dziedinošās vērtības latviešu folklorā un tradīcijā.

Patīkamā gaisotnē, dziesmās un vērtīgās sarunās aprīlī tika aizvadīts pirmais sarunu vakars par veselumu un veselību folkloras centrā “Namīns”. Šonedēļ turpināsim izzināt to, ko varam smelties mūsu tradīcijā un izmantot arī savā ikdienā. Sarunu par dabas līdzekļu izmantošanu dziedināšanā un veselības nodrošināšanā vadīs Ieva Ančevska, bet to muzikāli kuplinās un tautasdziesmās sadziedāties aicinās Austrasbērni.

Ieva Ančevska stāsta: “Senās dziedināšanas tradīcijas pamatā ir dabas procesi un uztvere, ka cilvēks ir dabas daļa, kas līdzīgi jebkurai citai dabas izpausmei iekļaujas tās kopējās norisēs. Tādējādi arī par svarīgākajām dziedinošajām vērtībām uzskatītas tās, kas nodrošina dzīvības procesus dabā. To pamatā ir dabas pirmelementi un to izpausmes formas – zeme un ūdens, arī uguns un gaiss, kas ir  neatsverami dzīvības radīšanā un uzturēšanā.”

Ieeja par ziedojumiem. Spēka dziesmu un sarunu vakarus par tautas tradīcijām īsteno Austras biedrība sadarbībā ar Kurzemes Humanitāro institūtu. Projekts tiek īstenots ar Liepājas pilsētas un Liepājas Kultūras pārvaldes atbalstu.

Iepriekšējais
Nākamais raksts