musician left musician right
background

Aicina uz pirmo sarunu vakaru par tautas tradīcijām folkloras centrā “Namīns”

Trešdien, 12. aprīlī, pulksten 18.00 folkloras centrā “Namīns”, Liepājā, Bāriņu ielā 32, notiks pirmais sarunu vakars par tautas tradīcijām, uz kuru aicina folkloras pētniece Ieva Ančevska. Šī sarunu vakara tēma – veselums un veselība latviešu tautas tradīcijā.

Jau vairāk kā divus gadus folkloras centrā “Namīns” notiek spēka dziesmu vakari, kuriem šogad reizi pa reizei pievienosies arī sarunu vakari par latviešu tautas tradīcijām. Šos vakarus vadīs folkloras pētniece Ieva Ančevska, bet muzikāli pārrunātās tēmas ar dažām kopā dziedātām dziesmām ilustrēs Austrasbērni. Paralēli turpināsies arī ierastie spēka dziesmu vakari, nākamais – 19. aprīlī pulksten 18.00.

Ieva Ančevska, stāstot par to, kā radās doma un vēlme veidot šādus sarunu vakarus Liepājā, saka: “Doma radās, atceroties kādreiz pašas organizētos līdzīga satura vakarus Saldū. Šķita, ka varbūt kas tāds var būt interesants arī liepājniekiem. Pētot tradīciju, tiek atklātas interesantas un pārsteidzošas lietas par mūsu tautas dzīves gudrību. Manuprāt, tās ir vērtīgas arī mūsdienu cilvēkam – vajag tikai ielūkoties dziļāk un to apzināties.”

Pirmajā sarunu vakarā tiks risināta tēma par veselumu un veselību latviešu tautas tradīcijā, par ko Ieva stāsta: “Veselums apzīmē viengabalainību un pilnību. Tātad vesels cilvēks ir tāds, kurš ir savā sākotnējā pilnībā, ķermeņa un gara veselumā un vienotībā. Valoda un folklora mums nes vēstis par to, ko nozīmēja veselums un veselība senajā tradīcijā, kā tika atjaunots veselums, kas tika darīts, lai uzturētu un nodrošinātu labu veselību. Šajā sarunā akcentēsim galvenos veselības priekšnosacījumus, atcerēsimies, ko tautas tradīcija vēsta par veselumu un veselību, kādi padomi tur rodami un kas ir vērā ņemams un izmantojams arī mūsdienās.”

Ieeja par ziedojumiem. Spēka dziesmu un sarunu vakarus par tautas tradīcijām īsteno Austras biedrība sadarbībā ar Kurzemes Humanitāro institūtu. Projekts tiek īstenots ar Liepājas pilsētas un Liepājas Kultūras pārvaldes atbalstu.

Iepriekšējais
Nākamais raksts