musician left musician right
background

LĪGO Dzegužkalnā!

PALDIES visiem līgotājiem Dzegužkalnā!
Paldies vadītājiem Jāņu mātei Zojai Heimrātei un Jāņu tēvam Edgaram Liporam!
Paldies “Hāgenskalna muzikantiem”, “Atštaukām”, Valdim Putniņam un Rīgas Danču klubam, Ilgai Reizniecei un “Iļģiem”, “Dzelzs vilka Jauno Jāņu orķestrim”, Kristīnei Kārklei-Puriņai un “Folkvakaram”!
Un paldies čaklajām rokām, lai viss būtu īstajā vietā un laikā!
Lai mēs biežāk tā mācētu priecāties, spītējot lietum, tā mācētu un vēlētos lēkt latviešu dančus un dziedāt!
Lai top!

Vairāk foto Austras biedrības  facebook un draugiem.lv lapās. Paldies fotogrāfam Aldim Jonikānam!

Iepriekšējais
Nākamais raksts