musician left musician right
background

Ulda Ozola autorvakars Liepājā

Ceturtdienas vakarā, 28. novembrī plkst. 19.00 Liepājā kafejnīcā „Darbnīca” Austras Pumpures jubilejas koncertu ietvaros viesosies dziesminieks Uldis Ozols.

Šogad Austra Pumpure svin savu jubileju koncertos Liepājā no 26. novembra līdz 13. decembrim. Dziesminieces mūžs ir bagāts gan ar dziesmu, gan cilvēkiem. Austra labprāt dalās savās dziesmās un dzīves mīlestībā, iedvesmojot savus sekotājus, audzēkņus jeb austrasbērnus radīt pašiem savu stāstu mūzikā, jo, kā Austra saka, „katram ir sava gudrība”. Viens no šādiem austrasbērniem ir dziesminieks Uldis Ozols, kurš Austras dziesmai pievienojās tālajā 1981. gadā.

Uldis Ozols dzimis Liepājā, audzis un skolojies Rīgā, bet sirdī vienmēr palicis kurzemnieks.

Mīl mākslu visās tās izpausmēs, lai gan dienišķo maizi pelna ar fizisku darbu. Ģitāras spēlei pievērsies pēc atgriešanās no obligātā dienesta padomju armijā. Cenšoties iemācīties tolaik nepublicētās un noslēpumainās Imanta Kalniņa dziesmas, sācis dziedāt un spēlēt Austras Pumpures programmās, kļūstot par savējo – austrasbērnu. Pateicoties Austrai un komponista Imanta Kalniņa radītajai dziesmotajai gaisotnei Liepājā, tāpat kā daudzi austrasbērni, sāka sacerēt dziesmas. Līdztekus par saviem pirmajiem garīgajiem skolotājiem Uldis atzīst Haralda Sīmaņa, Ievas Akurateres un Māra Putniņa dziesmas.

Dziesmu pūrā ir vairākas nu jau daudziem tuvas un pazīstamas dziesmas – „Nesaki man neko”, „Vēl mazliet”, „Mans brālis” un citas. Dziesmas Uldis sacerējis ar sabiedrībā zināmu dzejnieku, tādu kā M.Zālītes, O.Vācieša, M.Melgalva,  Ā.Elksnes, O.Gūtmaņa, U.Graša, A.Strausa, N.Kalnas, I.Riekstiņas, R.Losānes, J.Plotnieka un citu dzejnieku, kā arī latviešu tautasdziesmu vārdiem.

Pateicoties dziesminieka savulaik aktīvai līdzdalībai Vides aizsardzības kluba darbībā, piedaloties talku un koncertu kustībā Gorbačova „perestroikas” laikmetā, Uldis Ozols nereti dēvēts par zaļo dziesminieku un tīrradni. Dziesminiekam vienmēr būtiska tēma dziesmās un savā pārliecībā ir dzimtenes sajūta, piederība Latvijai un tādēļ viņu dziļi satrauc viss mūsu zemē notiekošais, to Uldis Ozols pauž arī savā dzejā, kas lasāma viņa 2009. gadā izdotajā dzejas krājumā „Simfonija kurlām ausīm”.

Ulda Ozola koncertā ceturtdienas vakarā kafejnīcā „Darbnīca” (Lielā ielā 8) dzirdēsim gan dzeju, gan dziesmas autora, Austras Pumpures un austrasbērnu izpildījumā.

Ieeja brīva. Aicinām ierasties savlaicīgi, jo sēdvietu skaits ierobežots.

Koncertu rīko „Austras biedrība” sadarbībā ar Liepājas Kultūras pārvaldi un kafejnīcu „Darbnīca”.

Iepriekšējais
Nākamais raksts