musician left musician right
background

Tikšanās ar Austru Pumpuri Rakstniecības muzejā

Ceturtdien, 21. novembrī, plkst.17.30 Rīgā Rakstniecības un mūzikas muzejā notiks sarīkojums “Es tikai uzlasu pērlītes…”, kas veltīts plaši pazīstamajai un iemīļotajai dziesminiecei Austrai Pumpurei.

Jubilejas mēnesī Austra Pumpure daudzos koncertos tiek godināta kā Latvijas dziesminieku kustības iedvesmotāja un Austras bērnu audzinātāja, taču muzeja sarīkojuma mērķis ir atklāt arī mazāk zināmas Austras Pumpures personības šķautnes: darbību Liepājas teātrī, līdzdalību labdarības pasākumos un esperanto kustībā.

Ar Austras biedrības darbību sarīkojumā iepazīstinās biedrības vadītāja Signe Sniedze. Mūziķi un Austras bērni Inese Sērdiene un Arnis Miltiņš stāstīs, kā Austras Pumpures personība veicinājusi Latvijas dziesminieku kustības uzplaukumu. Bet sarunā ar pašu jubilāri varēs pārliecināties par viņas mīlestību uz mūziku un dzeju. Būdama daudzu komponistu un dzejnieku iedvesmotāja, viņa pati par savu ieguldījumu, piemēram, Imanta Kalniņa dziesmu popularizēšanā saka: “Es tikai uzlasu pērlītes, kas nobirst.”

Ieskatīties Austras Pumpures jaunības gados palīdzēs Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma materiāli. Videoierakstu fragmenti atsauks atmiņā padomju laikus, kad dziesminieku koncerti stiprināja latvisko kopības sajūtu.

Pasākumu vadīs Ligita Ašme, RMM.

Ieejas maksa sarīkojumā – Ls 1,50 (2,13 EUR); pensionāriem, studentiem un skolēniem – Ls 1 (1,42 EUR). Biļetes cenā iekļauts izstāžu apmeklējums.

Maija Treile
Rakstniecības un mūzikas muzeja mājas lapas redaktore

Iepriekšējais
Nākamais raksts