musician left musician right
background

Kaspars Dimiters koncertēs Allažu baznīcā

„Es izrāvos dzīvot,
bet debesis ciet,
pirksti kā ziedlapas
sniedzas un zied…”

Svētdien, 24. februārī plkst. 15.00 Allažu luterāņu baznīcā uz koncertu ielūdz latviešu dziesminieks Kaspars Dimiters.
Dziesminieks, kas aicina ne klausīties, ne paklausīties, bet ieklausīties un sadzirdēt. Reizēm nesaprasts, reizēm pārprasts, atzinīgi vērtēts un reizē pelts. Savu viedokli vislabāk veidot, pašam iepazīstot.

Koncertā Allažu baznīcā K.Dimiters izpildīs gan dziesmas no sava jaunākā albuma „Ja Kristus tevī ir augšāmcēlies”, gan arī citas vietai, situācijai un sajūtām atbilstošas dziesmas no sava repertuāra.

Tautā K.Dimiters labi pazīstams kā dziesminieks, kuram rūp un sāp Latvijas politiskā situācija: „Visa mana dziesminieka misija bijusi tautu uzturēt modru par visu, kas valstī notiek.” Lai arī vēstījums skaidrs, aicinot savus klausītājus, dziesminieks atgādina, ka Allažos koncerts notiks baznīcā, nevis politisku diskusiju klubā.

Dziesminieks izdevis vairāk kā divdesmit mūzikas diskus, vairākus dzejas krājumus, rakstījis arī dziesmas un tekstus dažādām teātru izrādēm, rokgrupām un citām vajadzībām. Ilgus gadus sadarbojies ar Zigmāru Liepiņu, veidojis libretu operām „Parīzes Dievmātes katedrāle” un „No rozes un asinīm”, kā arī mūziklam „Vadonis”.

Projekts tiek īstenots Siguldas novadā sadarbojoties Allažu Tautas namam, Allažu luteriskās baznīcas draudzei un Austras biedrībai (www.austrasbiedriba.lv), mērķtiecīgi iesaistot Latvijā jau zināmus un jaunus dziesminiekus.

Allažu luterāņu baznīca ir unikāls arhitektūras piemineklis. Tā celta 1926. gadā pēc arhitekta P.Kundziņa projekta, baznīcas apdarē izmantots Allažu šūnakmens.

Pateicoties Siguldas novada pašvaldības atbalstam ieeja koncertā bez maksas.
Koncerti – latviešu dziesminieku tikšanās ar klausītājiem – notiks katra mēneša ceturtajā svētdienā pēc dievkalpojuma ciklā no „Ziemassvētkiem līdz vasarsvētkiem” Allažu ev. luteriskajā baznīcā, Siguldas novadā, Allažu pagasta Stīveros.

Iepriekšējais
Nākamais raksts