musician left musician right
background

AUSTRASDIENAS

location
Liepāja, Rīga un citviet Latvijā

“Austrasdienas” – tā ir skaista tradīcija, kas vieno un katru gadu martā koncertos kopā sauc leģendārās dziesminieces Austras Pumpures domubiedrus, audzēkņus un klausītājus. “Austrasdienas”, kas tiek rīkotas par godu Austras vārda dienai 5. martā, pati Austra labprāt sauca par dziesminieku festivālu. Tā ietvaros notiek vairāki koncerti gan Liepājā, gan Rīgā un nereti arī citviet. Koncertos Austrasbērnu izpildījumā skan Imanta Kalniņa un Austrasbērnu radītās dziesmas, kā arī latviešu tautasdziesmas.