musician left musician right
background

Šo ceturtdien Latvijas 1.rokkafejnīcā koncertē Anta Eņģele

Ceturtdien, 17. janvārī, pulksten 19.00 Latvijas 1.rokkafejnīcā Rīgā koncertu sniegs dziesminiece Anta Eņģele. Pasākums iekļaujas ikmēneša dziesminieku koncertu sērijā, kas, aicinot ziedot “Austras istabas” izveidei un labiekārtošanai Liepājā, stāsta par leģendārās dziesminieces Austras Pumpures mantojumu un turpināšanos dziesmā un cilvēkos. Ieeja par ziedojumiem.

“Dziedu un spēlēju tur, kur cilvēki vēlas ieklausīties un sadzirdēt. Koncertos, privātos un uzņēmumu pasākumos,” tā par sevi dziesminiece un Austrasbērns Anta Eņģele raksta savā mājas lapā www.antaengele.lv. Savukārt Juris Vilcāns 1991. gada izdevumā “Folkmūzikas īsais kurss” rakstījis: “Parādība, pirmoreiz folkdebesīs matīta 1988. gada pavasarī. [..] Ļoti rūpīga un izdarīga instrumentu iegādē. Daudzu un dažādu sastāvu dalībniece (gan kopā ar V.Atālu, gan I.Grunti, gan Z.Šmiti). Noteikta būtne, reizēm ļoti nenoteikta. Vispār sapnis.”

Antas veidotās koncertprogrammas izceļas ar ļoti pārdomātu saturu – katra dziesma ar savu stāstu īstajā vietā un laikā. Viņas repertuārs ir plašs, tajā atrodamas gan Antas pašsacerētās dziesmas, gan Imanta Kalniņa, gan Raimonda Paula un citu autoru dziesmas, gan senas ziņģes un tautasdziesmas. Klausītājus viņa spēj apburt arī ar spāņu romancēm un dziesmām krievu un angļu valodā. Dziesminiece nav no lielajiem runātājiem, taču, kad saka vārdu, tad tas ir īstais. Anta apvieno sevī gan pārdomātu profesionāli, gan siltu humoru un viegli bohēmisku garu.

Anta ir Austrasbērns jau kopš astoņdesmitajiem gadiem. “Austrasbērns – tā ir diagnoze,” tā Austrai labpatika teikt. Šķiet, ka Antas personībā tā labi izpaužas un dzīvo. Austras Antā ieliktais ir smalka mūzikas uztvere, attieksme pret dziesmu, atbildības sajūta, humors, dvēseliskums un reizē patiesuma vienkāršums.

Koncertā ieeja par ziedojumiem Austras biedrībai “Austras istabas” izveidei un labiekārtošanai, Austras Pumpures kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanai un viņas ideju turpinājumam.

Dziesminieku koncertus Rīgā rīko Austras biedrība sadarbībā ar Latvijas 1. Rokkafejnīcu.

Uzziņai:
Radošā telpa “Austras istaba” atrodas mākslas galerijas “Romas dārzs” pagrabstāva telpās, Liepājā, Zivju ielā 3. Verot durvis “Austras istabai”, Austras biedrības pārstāvji un Austrasbērni vēlas pamazām veikt gan leģendārās dziesminieces Austras Pumpures kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu, gan arī nodrošināt viņas aizsāktā darba turpinājumu – radīt vietu dziesmai un dzejai Liepājā, reizē arī apkopojot informāciju par dziesminieku tradīciju un aktualitātēm Latvijā. “Austras istaba” tika atklāta šā gada 3. martā, un plašākai publikai šobrīd tiek atvērta tikai pasākumu laikā vai iepriekš piesakoties.

Iepriekšējais
Nākamais raksts