musician left musician right
background

Ieva Akuratere un Vija Laganovska atklāj dziesminieku un dzejas pasākumu ciklu “Austras istabā” Liepājā

Šonedēļ tiek uzsākta kultūras programma – dziesminieku koncerti un tikšanās ar dzejniekiem – Austrai Pumpurei veltītajā radošajā telpā “Austras istaba” Liepājā, mākslas galerijas “Romas dārzs” pagrabstāva telpās. Programmas ietvaros no šī gada aprīļa līdz nākamā gada martam “Austras istabā” viesosies un savus autorkoncertus sniegs tādi dziesminieki kā Ieva Akuratere un Ilze Grunte, Arnis Miltiņš, Zanda Štrausa, Kristīne Sudmale-Locika, Anta Eņģele, Jana Egle un Jānis Rūcis, Uldis Ozols, Maija Kalniņa, Laura un Dzintars Vītoli, Agita Kaužēna, kā arī grupa “Jumis”. Savukārt dzejas pasākumos tiksimies ar tādiem dzejniekiem kā Vija Laganovska, Inta Kampara, Valentīns, Dita Putniņa, Kaspars Cīrulis, Gunta Šnipke, Jānis Tomašs, Daina Sirmā, Kristaps Vecgrāvis, Laura Andersone, Raimonds Knesis un Arnis Mincenhofs.

Šo ceturtdien, 26. aprīlī, pulksten 18.00 radošajā telpā “Austras istaba” notiks dziesminieku koncertu cikla pirmais dziesmu vakars, kurā savos stāstos un sev mīļās dziesmās dalīsies leģendārā latviešu dziesminiece Ieva Akuratere un ģitāras māksliniece Ilze Grunte. Koncertprogrammā skanēs gan Imanta Kalniņa dziesmas, gan citu autoru kompozīcijas. Ieeja atvērta ikvienam klausītājam.

Ieva Akuratere: “Jau tagad jūtos kā svētku gaidās, domājot par iespēju dziedāt “Austras istabā”. Liepāja ir manas jaunības pilsēta, kurā es mācījos skatuves mākslu – pie režisora Oļģerta Krodera aktrises profesiju un pie Austras Pumpures muzicēšanu, klausīšanos, saprašanu un dziedāšanu. Austriņa ir bijusi man tuva kā garīgā māmiņa. Viņa gribēja, lai cilvēkus apgaro dziesmu cēlais spēks un mācīja patiesumu, vienkāršību un cilvēcīgumu. Prieks, ka ir radīta tāda sakrāla vieta – Austras istaba, kurā viss turpinās, kur Austras mantojumu tālāk skandina viņas bērni, mazbērni un sekotāji. 26. aprīlī mēs abas ar ģitāristi Ilzi Grunti muzicēsim, ar mīlestību Austriņas mantojumu daudzinot.”

Savukārt šo sestdien, 28. aprīlī, pulksten 15.00 “Austras istabā” notiks arī pirmā ikmēneša tikšanās ar dzejnieku, kurā šoreiz ikvienam interesentam būs iespēja klātienē satikties un dzirdēt dzejnieci Viju Laganovsku, kura pārstāv Liepājai vistālāko Latvijas reģionu – Latgali. Balvos dzīvojošā dzejniece tikko ir sagaidījusi sava pirmā dzejas krājuma „2 soļi pirms Pleskavas divīzijas” nākšanu pasaulē. Krājumu sērijā „Pierobeža” to ir laidis klajā apgāds „Literatūras KOMBAINS”. Sērija ir iecerēta, lai dotu iespēju un pievērstu uzmanību literatūrai, kura netop literārās dzīves ģeogrāfiskajā vai notikumu epicentrā, tomēr ir gana savdabīga un kolorīta, nereti īpatnēja ārpusnieka šarma apveltīta.

Dzeja krājumā ir bagāta gan ar dabas tēliem, gan šodienas laikazīmēm. Vija raksta par to, ko pati pazīst līdz kaulam – par sievieti, par tikšanos un nesatikšanos, par Latgali laiku lokos un pierobežā mītošo ļaužu ikdienas gaitām. Vide, ainava un autores iekšējā pasaule tekstos ir ciešā sasaistē. Viss ir pa īstam. Vija ir ne tikai dzejniece, viņa ir mācījusies Literārajā akadēmijā gan dzejas, gan prozas darbnīcās. Mērķtiecīgi attīsta savas atdzejotājas dotības, iepazīstinot latviešu lasītāju ar sev tuvākajiem un intersantākajiem krieviski rakstošajiem mūsdienu dzejniekiem, ir vairākas publikācijas vērā ņemamos preses izdevumos un interneta žurnālos. Piedalījusies jauno autoru semināra “Matris Lingua” organizēšanā un vadīšanā.

Dziesminieku koncertos un dzejas pasākumos “Austras istabā” ieeja ir par ziedojumiem Austras biedrībai “Austras istabas” izveidei un labiekārtošanai, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un Austras Pumpures ideju turpinājumam. Pasākumi notiek ar Latvijas Nacionālā kultūras centra un Liepājas Kultūras pārvaldes atbalstu.

Sagatavoja
Inese Muižniece
Jana Egle

Iepriekšējais
Nākamais raksts