musician left musician right
background

Aicina uz spēka dziesmu vakaru folkloras centrā “Namīns”

Šo trešdien, 18. oktobrī, pulksten 18.00 folkloras centrā “Namīns”, Liepājā, Bāriņu ielā 32, notiks ikmēneša spēka dziesmu vakars, uz kuru aicināts ikviens, kurš vēlas sadziedāties latviešu tautasdziesmās un smelties tajās iedvesmu, prieku, pārdomas un mieru.

“Iestājoties rudenim un veļu laikam, mēs meklējam rāmumu un piepildošu mieru, lai varētu pārdomāt sev apkārt notiekošo un savu vietu tajā. Šis ir vērtīgs laiks, lai caur senču atstātajām zināšanām ieklausītos sevī. Caur tautasdziesmām mums ir dota iespēja sēt sevī mieru un radīt izpratni par procesiem, kuros esam iesaistīti. Ir gandrīz neiespējami sev pavēlēt būt rāmuma piepildītiem, taču caur tautasdziesmās ietvertiem simboliem un harmonizējošām skaņām mēs sevi satikt varam daudz vieglāk,” aicinot uz sadziedāšanos un siltu vakarēšanu ar Austrasbērniem, stāsta Inese Muižniece.

Spēka dziesmu vakari norisinās reizi mēnesī, un tajos piedalīties aicināts ikviens – ir iespēja un aicinājums līdzi dziedāt, taču tas nav obligāts nosacījums. Dziesmu vārdi būs ikvienam pieejami. Repertuārā gan zināmas, gan mazāk pazīstamas latviešu tautasdziesmas, kā arī dziesmas, kuru noskaņa un gaišums rada tautasdziesmai līdzvērtīgu stāstu. Iedvesmas avoti – grāmatas “Spēka dziesmas”, ceļā satiktās tautasdziesmas un dziesminieces Austras Pumpures pasaules skatījums un mīlestība uz latviešu tautasdziesmām.

Ieeja par ziedojumiem patīkamai kopā būšanai – kāda svece, zāļu tēja vai kāds eiro dziesmu vakaru veiksmīgam turpinājumam.

Spēka dziesmu un sarunu vakarus par tautas tradīcijām īsteno Austras biedrība sadarbībā ar Kurzemes Humanitāro institūtu. Projekts tiek realizēts ar Liepājas pilsētas un Liepājas Kultūras pārvaldes atbalstu.

Iepriekšējais
Nākamais raksts