musician left musician right
background

Spēka dziesmu vakarā viesojas Vita Bogana un Jānis Cekuls

Šo trešdien, 19. oktobrī, pulksten 18.00 folkloras centrā “Namīns” aicina uz ikmēneša spēka dziesmu vakaru jeb sadziedāšanos latviešu tautasdziesmās. Šoreiz dziesmu vakara īpašie viesi – Vita Bogana un Jānis Cekuls no Vidrižu folkloras kopas “Delve”.

Reizi mēnesī folkloras centrā “Namīns” ģitāru un kokļu pavadījumā skan kopā sanākušo ļaužu balsis latviešu tautasdziesmās. Pasākums ir atvērts ikvienam interesentam. Kā jau ierasts, repertuārā būs gan zināmas, gan mazāk pazīstamas latviešu tautasdziesmas, kā arī dziesmas, kuru noskaņa un gaišums rada tautasdziesmai līdzvērtīgu stāstu. Šo dziesmu vakaru iedvesmas avoti – grāmatas “Spēka dziesmas”, kā arī Austras Pumpures pasaules skatījums un mīlestība uz latviešu tautasdziesmām.

Šī spēka dziesmu vakara viesi stāsta: “Dzīvs ir itin viss. Spēcīgs – viss, kas atrodas kustībā, radošumā – ķermenī, domā, dziesmā… Kopā sakausējot tradicionālo tautas mantojumu un jaunradi, par dabas un senču gudrību, par savām spēka lietām stāstīsim un ieskandināsim mēs – Vita Bogana un Jānis Cekuls – Vidrižu folkloras kopas “Delve” dalībnieki. Kopā ar jums saklausīsim, saskanēsim un radīsim šī mirkļa dzīvo dziesmoto pasauli.”

Spēka dziesmu vakari notiek ar Liepājas Kultūras pārvaldes projektu konkursa atbalstu un tos reizi mēnesī rīko un vada Inese Sērdiene. Ieeja bez maksas.

Iepriekšējais
Nākamais raksts