musician left musician right
background

Uz savu dziesmu vakaru aicina dziesminieks Uldis Ozols

Trešdien, 29.aprīlī, plkst. 19.00 Latvijas 1. rokkafejnīcā Reiterna namā uz savu dziesmu vakaru aicina latviešu dziesminieks Uldis Ozols. Uzstāšanās dažādos koncertos kopā ar Austru Pumpuri un citiem dziesminiekiem Uldim nav sveša, taču šajā vakarā Uldis uz skatuves būs viens kopā ar savām dziesmām un klausītājiem. Pagājušo reizi 1. rokkafejnīcā – Reiterna namā Uldis koncertēja pirms diviem gadiem – 21.martā, ej.uz/Uldis210313

Uldis savām dziesmām izvēlējies daudzu autoru dzeju, kas uzrunājusi viņu kā dziesminieku. Dziesmu pūrā ir vairākas dziesmas, kas daudziem ir tuvas un pazīstamas. Lūk, tikai dažas no tām – Dziesmiņa, Dvēselīte, Nesaki man neko, Vēl mazliet, Ne nieka man nevajag no jums, Peļu paladziņš, Mans brālis, Sauciet to par teātri, Čigāni, Zemgalei.

Dziesmas Uldis sacerējis ar sabiedrībā zināmu autoru, tādu kā Māras Zālītes, Ojāra Vācieša, Māra Melgalva, Ārijas Elksnes, Olafa Gūtmaņa, Ulda Graša, arī Liepājas dzejnieka Augusta Strausa, Kokneses dzejnieces Anitas Svētiņas, Noras Kalnas, Intas Riekstiņas, Rudītes Losānes, Jāņa Plotnieka un bijušā klasesbiedra Māra Čečiņa vārdiem. Tāpat Uldis ir sarakstījis dziesmas ar latviešu tautasdziesmu vārdiem.

Uldis ir pārliecināts, ka dzejnieki un dziesminieki jāmīl, kamēr viņi ir dzīvi, jo gadās, ka bez Mīlestības un plašās sirds viņiem nekas cits šajā pasaulē nepieder.

Patiesībā par dziesminieku un dzejnieku Uldi daudz neko nevajag stāstīt. Pats Uldis zina, ka īstās balvas par nopelniem nepasniedz šeit – uz zemes. Labāk lasīt viņa dzeju un klausīties dziesmās pateicībā, ka Dievs to ir dāvājis, bet Uldis ir izjutis, sadzirdējis… Un pierakstījis.

Iepriekšējais
Nākamais raksts