musician left musician right
background

Dziesmu vakarā dzejniece Agita Draguna

Dziesmu vakaru koncertciklā gaidīsim jūs 2014. gada 5. jūnijā 19.00 Latvijas 1. Rokkafejnīcas Reiterna Nams lielajā zālē (Rīgā, Mārstaļu ielā 2/4) dzejnieces Agitas Dragunas autorvakarā, savas dziesmas ar dzejnieces vārdiem dziedās dziesminieki Dinārs Gulbis, Jānis Cirvelis un Pēteris Draguns. Vakara otrajā daļā Arnis Miltiņš ar draugiem dziedās jaunākos fragmentus no sava topošā mūzikla ‘Kaiju kalns’ ar Agitas Dragunas libretu.

Samērā bieži dziesmu vakaros bijuši dziesminieku autorvakari, bet šoreiz kā pamatautoru dziesmu vakarā aicinām tieši dzejnieci – Agitu Dragunu, kuru no dziesminieku pasākumos klātesošajiem autoriem visdāsnāk komponējuši latviešu dziesminieki.

Dzejniece, rakstniece un dramaturģe Agita Draguna sarakstījusi divus dzejas krājumus „Līdzsvara robežas” (1999) un „Prāts” (2004). Viņas dzeju komponējuši Edgars Šubrovskis (‘Hospitāļu iela’), Pēteris Draguns (‘Spārni’), Arnis Miltiņš, Andris Mičulis, Jānis Cirvelis, Dinārs Gulbis, Zane Daugule, Ieva Marta Graudiņa, Anita Grieze un citi. Agitas dzeja tulkota angļu, vācu, zviedru, lietuviešu un ukraiņu valodā, arī pati atdzejo Omara Haijāma rubajas, Arsēnija Tarkovska, Semjona Haņina, Antonija Makanna un citu autoru dzeju. Piedalās ar dzejas lasījumiem Dzejas dienās, starptautiskos festivālos, dziesminieku saietos un koncertos, kā arī pati piedalās šo pasākumu rīkošanā. Periodikā publicēta novele „Aiza”, miniatūru cikls „Septiņas lūgsnas”, topošā romāna „Asfalts” fragmenti u.c. Nacionālajā lugu konkursā godalgota Agitas senlatviska traģēdija dzejā “Pasargātie” (2006) un librets muzikālai izrādei “Kaiju kalns” (2004), kas jau iestudēts amatierteātros, tāpat monodrāmas “Plaisa” un “Aiza”. Rakstījusi arī literatūrkritiskus un publicistiskus darbus.

Dziesmu vakaru organizatori priecāsies par Jūsu ziedojumiem turpmākai Dziesmu vakaru sekmīgai norisei. Ziedot ir iespējams, iemetot savu artavu, cik nu kurš var atļauties, speciāli apzīmētā ziedojumu kastītē pie ieejas koncerta norises vietā. Jūsu ziedojumi tiks izmantoti mūziķu un organizatoru ceļa izdevumu segšanai, poligrāfiskās produkcijas izgatavošanai un apskaņošanas kvalitātes uzlabošanai.

Dziesmu vakari notiek katru otro ceturtdienu Latvijas 1. rokkafejnīcā „Reiterna nams”. Dziesmu vakarus rīko Latvijas Mūzikas atbalsta fonds sadarbībā ar Latvijas 1. Rokkafejnīcu. Informatīvi atbalsta Austras biedrība (www.austrasbiedriba.lv) un Vislatvijas Dziesminieku Saiets.

Iepriekšējais
Nākamais raksts