musician left musician right
background

Ulda Kākuļa dziesmu vakars

20. martā plkst. 19.00 Latvijas 1. rokkafejnīcā dziesmu vakarā viesosies dziesminieks Uldis Kākulis – spilgts latviešu dziesminieku pārstāvis ar spēcīgu balsi un suģestējošu izpildījumu ģitāras pavadījumā. Viņa repertuārā lielākoties ir Induļa Vanaga dziesmas ar tādu dzejnieku vārdiem kā Austra Skujiņa, Ojārs Vācietis, Viks, Elīna Zālīte, Arvīds Skalbe, Jānis Peters, Leons Briedis, Imants Ziedonis, kā arī Ulda pašsacerētās dziesmas ar Egona Pičnera, Ojāra Vācieša u. c. dzejnieku vārdiem.

Spēlēt ģitāru un dziedāt publiski Uldis sāka pēc sava drauga Induļa Vanaga aiziešanas taisaulē, jo Uldis vēlējās Induļa dziesmas restaurēt un saglabāt. Tieši tas pamudinājis Uldi ņemt rokās ģitāru un dziedāt.

Kā stāsta Andris Mičulis, Indulis Vanags (1957 – 2002) savulaik bijis pirmais ielu muzikants Rīgā. Savulaik Induli bieži varēja sastapt Jāņa sētā, kur dziesminieks spēlēja kopā ar brāli Gati Vanagu, arī Ilzi Grunti un Egonu Pičneru. Indulis piedalījās gan folkmūzikas festivālos, gan Austrasdienu koncertos, gan citos koncertos un, protams, dziedājis tautai ielās. Austra Pumpure stāsta, ka Indulis, līdzīgi kā daudzi citi, vienkārši radās (kas to vairs atceras, kad, kur…) un vēlāk bieži bijis kopā ar austrasbērniem. Savulaik kāda Induļa dziesma tulkota arī esperanto valodā un bijusi Austras Pumpures repertuārā. Indulim bija dabas dots talants radīt dziesmas, atrast īstos vārdus un likt tiem skanēt. Klīst nostāsti, ka viņam bijušas pat vairākas klades ar pašsacerētām dziesmām.

Un arī šajā dziesmu vakarā, protams, skanēs Induļa Vanaga dziesmas. Tomēr nosaukums – autorvakars uzliek pienākumus un Uldis ir solījis vairāk pievērsties sevis radītajām kompozīcijām.

Dziesmu vakaru organizatori priecāsies par Jūsu ziedojumiem turpmākai Dziesmu vakaru sekmīgai norisei. Ziedot ir iespējams iemetot savu artavu, cik nu kurš var atļauties, speciāli apzīmētā ziedojumu kastītē pie ieejas koncerta norises vietā. Jūsu ziedojumi tiks izmantoti mūziķu un organizatoru ceļa izdevumu segšanai, poligrāfiskās produkcijas izgatavošanai un apskaņošanas kvalitātes uzlabošanai.

Dziesmu vakari notiek katru otro ceturtdienu Latvijas 1. rokkafejnīcas „Reiterna nams” (Rīgā, Mārstaļu ielā 2/4). Rokkafejnīcas saimnieki un darbinieki būs parūpējušies par atbilstošu atmosfēru un jau otro sezonu ceturtdienas izsludinātas par Vīna vakariem, kur papildus jau ierastajai smaržīgajai tējai un kafijai iespējams baudīt arī īpašus vīnus un atbilstošas uzkodas.

Dziesmu vakarus rīko Latvijas Mūzikas atbalsta fonds sadarbībā ar Latvijas 1. Rokkafejnīcu. Informatīvi atbalsta Austras biedrība (www.austrasbiedriba.lv) un Vislatvijas dziesminieku saiets.

Iepriekšējais
Nākamais raksts