musician left musician right
background

Haralds Sīmanis viesojas Allažu luterāņu baznīcā

Es nespēju radīt bez sarunas ar sevi klusumā.” /Haralds Sīmanis/

Svētdien, 23. decembrī plkst. 12.00 Allažu luterāņu baznīcā koncertēs dziesminieks Haralds Sīmanis – viens no savdabīgākajiem Latvijas talantiem. Apbrīnojams dziesminieks, kura balss diapazons sasniedz gandrīz četras oktāvas. Aicinām visus, kas grib gan klausīties mūziku, gan saprast dziesmas tekstu, kas grib dzirdēt, ka tā ir ne tikai vienkārši dziesma, bet gan dvēseles saruna ar otru dvēseli.

H. Sīmanis ir īpašs, jo viņš nekopē, bet rada pats savu stilu, savu dziedāšanas manieri. Viņš vienmēr ir nedaudz ārpus visa ierastā Latvijas mūzikas vidē. Dziesminieks stāsta: „Vārdā, dzejā – es atrodu tur apslēpto dvēseles stīgu, ievibrēju to un dodu tālāk cilvēkiem ar domu, ka radniecīgās dvēseles viena otru sapratīs. Man nav jāpatīk. Es esmu tāds, kāds esmu. Mūzika man nav pašmērķis. Tas ir pašsaglabāšanās instinkts.”

Dziesminieku jeb bardu mūzikā primārā ir ideja, muzikālais materiāls ir skaidrs un vienkāršs. Tā ir mūzika, kas aicina uz garīgumu, ieklausoties viens otra dvēselē. Balsis, ģitāras un klausītāji – tas ir viss, kas nepieciešams.

Projekts īstenots Siguldas novadā sadarbojoties Allažu Tautas namam, Allažu luteriskās baznīcas draudzei un Austras biedrībai, mērķtiecīgi iesaistot Latvijā jau zināmus un jaunus dziesminiekus.

Allažu luterāņu baznīca ir unikāls arhitektūras piemineklis. Tā celta 1926. gadā pēc arhitekta P.Kundziņa projekta, baznīcas apdarē izmantots Allažu šūnakmens. Baznīcas lieliskā akustika pieļauj neizmantot skaņas pastiprinātājus. Tas rada vienreizēju saikni starp izpildītāju un klausītāju.

Informatīvais atbalstītājs, Austras biedrība dibināta 2008. gada martā, un tās pamatdarbība saistīta ar Latvijas dziesminieku darbības veicināšanu un popularizēšanu, koncertu un festivālu rīkošanu, kā arī izdevējdarbību.

Pateicoties Siguldas novada pašvaldības atbalstam ieeja koncertā bez maksas.

Koncerti – latviešu dziesminieku tikšanās ar klausītājiem – notiks katra mēneša ceturtajā svētdienā pēc dievkalpojuma ciklā no „Ziemassvētkiem līdz vasarsvētkiem” Allažu ev. luteriskajā baznīcā, Siguldas novadā, Allažu pagasta Stīveros.

Foto: Ilze Kovere

Iepriekšējais
Nākamais raksts